O stylu secesyjnym

Około 1900 roku pojawiła się w sztuce nowa tendencja, która obecna także była w meblarstwie. Styl ten w różnych krajach miał różne nazwy. Styl ten powstał w efekcie idei, która głosiła, że sztukę należy odnowić. Celem nowego stylu było stworzenie otoczenia człowieka, które będzie artystycznie jednolite. Ci, którzy uważani są za prekursorów tego stylu uważali, że sztuka nie może być mieszaniną różnych tendencji. Wszystkie elementy były więc projektowane tak aby pasowały do jakiejś większej całości. W stylu tym można wskazać dwa nurty, które nieznacznie różniły się między sobą. Nurt, który panował we Francji przejawiał się w meblach stosowaniem płynnych oraz bardzo łagodnie wygiętych linii. Linie te właściwie zawsze biegły asymetrycznie. Chętnie sięgano w tym okresie po takie elementy dekoracyjne jak liście, kwiaty, łodygi roślinne. Twórcy mebli upodobali sobie także takie motywy jak owady takie jak ważki oraz motyle. Chętnie umieszczano na meblach także charty, czyli niezwykle dystyngowane psy. Drugim rejonem, w którym występował styl secesyjny jednak nieco odmienny była Wielka Brytania oraz kraje obszaru niemieckojęzycznego. Tutaj bardzo chętnie sięgano po proste formy geometryczne jak koła oraz prostokąty. Bardzo chętnie stosowano płaskie płaszczyzny. Dominowały tutaj także linie proste.