Symbolika tradycyjnego stołu

Kultura europejska przywiązuje szczególną wagę do mebla znajdującego się w znacznej większości domów poprzez istotną symbolikę. Stół dla wielu ludzi kojarzy się z takimi pojęciami jak „dom” bądź „domowe ognisko” dzięki codziennym, wspólnie spożywanym posiłkom razem ze wszystkimi członkami rodziny. Symbolika tego mebla w naszym kraju jest wyjątkowo duża ze względu na duże zaangażowanie w doktrynę Kościoła Katolickiego, który zaznacza, że rytuał eucharystii powstał właśnie w czasie ostatniej wieczerzy. Jezus w Wielki Czwartek podzielił się po raz ostatni chlebem oraz winem będącymi symbolem jego ciała i krwi właśnie przy stole, przy którym poza nim siedziało dwunastu apostołów. Właśnie w ten sposób powstał ołtarz w kościołach, w których również odnosi się on do dzielenia się chlebem wiernych. Właśnie to powoduje, że stół również może symbolizować gościnność. Stół okrągły również ma bardzo duże znaczenie ze względu na wyraźny brak pierwszego miejsca wśród osób przy nim zasiadających. Polakom okrągły stół przypomina obrazy z 1989 roku które mają dużo wspólnego z legendą o królu Arturze (wytworzenie symboliki porozumienia). Pojęcie „zasiąść z kimś do stołu” bez względu na to, czy z myślą o rokowaniach, wspólnym posiłku, informowania o jakimś ważnym wydarzeniu oznacza działanie o charakterze pokojowym.